Bc. Miroslav ZICHA

Master's thesis

Prožitek na táborech

Experience at camps
Abstract:
V diplomové práci se zabýváme rolí prožitků na táborech pro děti a mládež a možnostmi následné práce s těmito prožitky. V teoretické části popisujeme a odlišujeme pojmy prožitek, zážitek a zkušenost. Zvláštní pozornost věnujeme procesu výchovy zážitkem, přičemž specifikujeme šest základních modelů zkušenostního učení. Dotýkáme se zpětné vazby, zejména cílené zpětné vazby, kdy zvlášť popisujeme facilitaci …more
Abstract:
This thesis deals with the role of experiences at camps for children and youth and the possibilities of subsequent work with these experiences. The theoretical part describes and differentiates between the Czech terms prožitek, zážitek and zkušenost (experience). Special attention is given to the process of experience-based education and six basic experiential learning models are specified. Feedback …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Martina Kočerová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZICHA, Miroslav. Prožitek na táborech. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses qh5ayk qh5ayk/2
1/4/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
1/4/2017
Bulanova, L.
2/4/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.