Bc. Dalibor Svoboda

Bakalářská práce

Lidové tance z okolí Frenštátu pod Radhoštěm v podání Anny Šablaturové a Aloise Křoupala

Folk dances from around Frenštát pod Radhoštěm from Anna Šablaturová and Alois Křoupal
Anotace:
Bakalářská diplomová práce Lidové tance z okolí Frenštátu pod Radhoštěm v podání Anny Šablaturové a Aloise Křoupala, definuje národopisnou charakteristiku regionu Frenštátsko, zejména ve spojení s historií Hukvaldského panství, které je provázáno s dějinným vývojem etnografické oblasti Lašsko. Teoretická část popisuje všeobecnou historii a typologii lidových tanců v průběhu doby nebo místa výskytu …více
Abstract:
The bachelor thesis The folk dances from the surroundings of Frenštát pod Radhoštěm carried out by Anna Šablaturová and Alois Křoupal defines the ethnographic characteristics of the Frenštát region, especially in connection with the history of the Hukvald Estate, which is linked with the historical development of the ethnographic area of Lašsko. The theoretical part suscribes the general history and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Klára Císaríková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Etnologie