Kristýna Těšíková

Bakalářská práce

Porovnání velikosti potenciálu přírodních složek krajiny ORP Velké Meziříčí a ORP Žďár nad Sázavou

The Comparison of the Potential of Natural Elements of the Landscape between Municipalities with Extended Powers of Velké Meziříčí and Žďár nad Sázavou.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjistit a porovnat velikost potenciálu přírodních složek krajiny ORP Velké Meziříčí a ORP Žďár nad Sázavou na základě dotazníkového šetření. ​
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Cestovní ruch

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.