Bc. Michaela Lišková

Master's thesis

Fluktuace a motivace ve vybrané montážní firmě

Fluctuation and motivation in selected assembly company
Abstract:
Práce se zabývá motivací zaměstnanců vybrané montážní firmy ve vztahu k vysoké fluktuaci, se kterou se firma dlouhodobě potýká. Teoretická část práce je věnována popisu dosavadních teoretických poznatků o problematice fluktuace zaměstnanců a motivaci. Metodologická část se věnuje cíli výzkumu, výzkumným otázkám a designu samotného výzkumu. Empirická část je věnována interpretaci zjištěných dat a jejich …more
Abstract:
This thesis is concerned on the motivation system of the employees of the chosen assembly company in relation to the high fluctuation, which the company has been facing for a long time. The theoretical part of the thesis is devoted to the description of the existing theoretical knowledge about the employees´ fluctuation and motivation. The methodological part is devoted to the research objective, research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií