Bc. David VACULÍK

Diplomová práce

Analýza vstřikovacího procesu příruby z POM

Analyse of Injection Process of POM flange
Anotace:
Práce se zabývá analýzou vstřikovacího procesu příruby z POM. Příruba je vyvíjena oddělením ENG2 ve společnosti ROBERT BOSCH spol. s r.o. České Budějovice. Teoretická část práce popisuje technologii vstřikování, ale v jednotlivých kapitolách se více zaměřuje na zkoumanou problematiku a popis materiálu použitého k výrobě příruby. Praktická část práce se přímo zaměřuje na popis vstřikovacího procesu …více
Abstract:
Thesis is dealing with analyse of injection process of POM flange. Flange has been devel-oped by detachment ENG2 in company ROBERT BOSCH spol. s r.o. České Budějovice. Theoretic part of thesis describes injection technology, but single sections are more fo-cused on investigating problematic and description of material used for create flange. Prac-tical part of thesis is straight focused to description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008
Identifikátor: 8429

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Šanda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VACULÍK, David. Analýza vstřikovacího procesu příruby z POM. Zlín, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 21. 05. 2018

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Konstrukce technologických zařízení