Mgr. Tereza Kovářová

Bakalářská práce

Genderová problematika z pohledu školy

Gender problematic in light of school
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá genderovou problematikou z pohledu školy. Cílem práce bylo seznámit se s genderovou problematikou, objasnit základní genderové pojmy a pokusit se na základě teoretických poznatků zhodnotit genderovou korektnost dvou rozdílných učebnic českého jazyka.
Abstract:
My BA Thesis deals with a gender problematic from the educational perspective. The main purpose of the Thesis is to provide you with an introduction to gender problems, explain basic gender concepts and on the basis of theoretical knowledge attempt to assess gender preciseness in two different textbooks of Czech language.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy