Theses 

Trojkoalice pro Pražany. Vznik a vývoj – Bc. Jan Černý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Černý

Bachelor's thesis

Trojkoalice pro Pražany. Vznik a vývoj

Three-coalition for Prague. Formation and development

Anotácia: Práce představuje kritéria dělení předvolebních koalic, a také vznik a vývoj Trojkoalice SZ, KDU-ČSL a STAN, seskupení ke společné kandidatuře ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy konaných v říjnu 2014. Cílem práce je na základě kritérií Koalici pro Pražany zařadit, dále popsat mechanismus fungování a nastínit možné důvody vedoucích ke spolupráci tří rozdílně ideologicky orientovaných politických aktérů.

Abstract: This bachelor thesis presents dividing criteria of election coalitions and also formation and development of Green Party, KDU-CSL and STAN Movement, coalition created for Prague council elections held in October 2014. The target is, based on criteria, to clasify this coalition, describe it´s „working mechanism“ and to outline possible reasons leading to cooperation of three differently ideologically oriented parties.

Kľúčové slová: volební koalice, Trojkoalice, Strana zelených, Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, Hnutí starostů a nezávislých, vznik, vývoj, program election coalitions, Three-coalition for Prague, Green Party, KDU-CSL, STAN Movement, formation, development, program

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedúci: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petra Svačinová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 7. 2019 00:50, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz