Bc. František Havlík

Diplomová práce

Vliv fúze a akvizice na firemní kulturu společnosti

The impact of mergers and acquisitions on the company's corporate culture
Anotace:
Téma diplomové práce sleduje pozitivní i negativní dopady spojení dvou vybraných podniků a jejich vliv na firemní kulturu nově vzniklé společnosti. Cílem je sledovat dopady této fúze z pohledu neekonomických ukazatelů a hledisek jako jsou zaměstnanci, procesy, komunikace, a právě firemní kultura.
Abstract:
The topic of the diploma thesis follows the positive and negative effects of the merger of two selected companies and their influence on the corporate culture of the newly established company. The aim is to monitor the effects of this merger from the perspective of non-economic indicators and aspects such as employees, processes, communications, and corporate culture.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Barbora Pánková, MBA
  • Oponent: Jiří Nesiba, LL.M. Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Management / Management lidských zdrojů