Mgr. Michal Tesař

Disertační práce

Resilience katolické rodiny v čase - aplikace Interpretativní fenomenologické analýzy s ohledem na spirituální dimenze rodiny

Chatolic family's resilience in time - aplication of Interpretative phenomenological analysis with respect to spiritual dimensions of family
Anotace:
Práce se zabývá odolností katolické rodiny v čase se zohledněním spirituálních dimenzí rodinného systému. Teoretické zázemí poskytují dosavadní zjištění z oblasti teorie osobní i rodinné resilience, teorie stresu, fungování rodinného systému, komunikace. Výzkumný projekt byl obohacen rovněž o spirituální hlediska. Změny rodinné odolnosti v čase byly jednou z proměnných, které byly v rámci výzkumného …více
Abstract:
Dissertation focused on chatolic family resilience in time with conclusion spiritual aspect of family functioning. Theoretical background includes family resilience, stress theory, family system functioning, communication. Research project was enriched about spiritual factors. Changes of family resilience in time were discussed too. Research design is realizationed through the homogenous sample of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivo Plaňava
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie