Petr Narwa

Diplomová práce

Drobný investor na rezidenčním trhu

Retail investor in residential market
Anotace:
Tato práce se zabývá otázkou investice do rezidenční nemovitosti s účelem pronájmu v porovnání s fiktivním finančním nástrojem z pohledu drobného investora. Pro transparentnější srovnání má drobný investor možnost investovat pouze do nemovitosti či jiného finančního aktiva.
Abstract:
This work considers question of buying a residential property for renting it in comparison to a fictitious financial instrument by a retail investors. The financial instrument is the only alternative investment possibility to a retail investor.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: Luboš Smrčka
  • Oponent: Petr Zámečník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23426

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management