Ing. Jarmila Dlouhá

Diplomová práce

Odborné sociální poradenství na příkladu Občanské poradny v Děčíně

Professional social counseling on the example of Civic counseling in Děčín
Anotace:
Cílem diplomové práce je identifikace obecného pojmu poradenství z hlediska jeho vývoje, nejdůležitějších pojmů, cílů, druhů či typů poradenských služeb. Tím dojde k vymezení pojmu odborného sociálního poradenství v rámci občanských poraden v Čechách, na Slovensku a ve Velké Británii. Rozsah občanského poradenství zdokumentuje analýza odborného sociálního poradenství v období let 2017 – 2019 na příkladu …více
Abstract:
This thesis aims to identification of general concept of counseling in terms of its development, the most improtant concepts, objectives and types counseling services. This will define the term of professional social counseling in citizen advice bureaux in Czech Republic, Slovakia and Great Britain. The range of civic counseling is documented by analysis of professional social counseling between 2017 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/nfloc/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Pavel Kaczor, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Smětáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika

Práce na příbuzné téma