Bc. Romana Hrbková

Master's thesis

Pohled na motivaci a stimulaci v konkrétní neziskové organizaci očima dobrovolníků

Motivation and Stimulation in specific Non-Governmental organization from the Volunteer's Perspective
Abstract:
Diplomová práce zkoumá motivaci a stimulaci dobrovolníků ve vybrané nestátní neziskové organizaci. Cílem práce je zjistit, zda a jak stimuluje organizace motivaci dobrovolníků a jak situaci dobrovolníci hodnotí. V teoretické části jsou rozpracovány základní teoretické koncepty týkající se fenoménu dobrovolnictví, managementu dobrovolnictví a především motivace a stimulace dobrovolníků v organizaci …more
Abstract:
The Master’s thesis explores topic of motivation and stimulation in specific non-governmental organization. The aim of the thesis is to find out whether and how the organization stimulates volunteers' motivation and how do volunteers evaluate the process. In the theoretical part of the thesis, the basic concepts regarding fenomen of volunteering, voluteer management, and most importantly the stratiegies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií