Bc. Romana Hrbková

Master's thesis

Pohled na motivaci a stimulaci v konkrétní neziskové organizaci očima dobrovolníků

Motivation and Stimulation in specific Non-Governmental organization from the Volunteer's Perspective
Anotácia:
Diplomová práce zkoumá motivaci a stimulaci dobrovolníků ve vybrané nestátní neziskové organizaci. Cílem práce je zjistit, zda a jak stimuluje organizace motivaci dobrovolníků a jak situaci dobrovolníci hodnotí. V teoretické části jsou rozpracovány základní teoretické koncepty týkající se fenoménu dobrovolnictví, managementu dobrovolnictví a především motivace a stimulace dobrovolníků v organizaci …viac
Abstract:
The Master’s thesis explores topic of motivation and stimulation in specific non-governmental organization. The aim of the thesis is to find out whether and how the organization stimulates volunteers' motivation and how do volunteers evaluate the process. In the theoretical part of the thesis, the basic concepts regarding fenomen of volunteering, voluteer management, and most importantly the stratiegies …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedúci: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií