Theses 

Priorita sociálně-ekonomické a humanitní vědy sedmého rámcového programu Evropského společenství: reflexe účasti subjektů z České republiky – Mgr. Tereza Holubová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Tereza Holubová

Bakalářská práce

Priorita sociálně-ekonomické a humanitní vědy sedmého rámcového programu Evropského společenství: reflexe účasti subjektů z České republiky

Thematic area socio-economic sciences and humanities of the seventh framework programme of EC: the reflection of Czech subjects participants

Anotace: Tato práce se zabývá účastí subjektů z České republiky na prioritě sociálně-ekonomické a humanitní vědy (SSH) sedmého rámcového programu ES. První část práce slouží jako úvod do evropské politiky výzkumu a vývoje a nastiňuje způsob fungování sedmého rámcového programu ES a dané priority. Druhá část obsahuje analýzu účasti českých subjektů v prioritě SSH vycházející především ze statistických údajů. Ve třetí části jsou pak výsledky předchozí analýzy porovnány s názory a zkušenostmi subjektů, které se zapojily do projektů podpořených skrze tuto prioritu.

Abstract: This thesis examines a participation of subjects from the Czech Republic in thematic area socio-economic sciences and humanities (SSH) of the seventh framework programme of EC. The first part of this thesis serves as an introduction to the european research and development policy and outlines a method of functioning of the seventh framework programme of EC and the priority. The second part includes an analysis of Czech subjects participation in priority SSH and appears primarily from the statistical data. In the third part are the previous analysis results compared with the opinions and experience of subjects which took part in the projects suported by the thematic area.

Klíčová slova: priorita sociálně-ekonomické a humanitní vědy, sedmý rámcový program, politika výzkumu a vývoje, Evropská unie, thematic area socio-economic sciences and humanities, the seventh framework programme, research and development policy, European union

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Verner

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 04:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz