Mgr. Jan Blažek

Diplomová práce

Kde končí hranice politické komunity? Normativní přístupy vůči problematice občanství a sociální exkluze

Where Does the Border of Political Community End? Normative Approaches to the Issue of Citizenship and Social Exclusion
Anotace:
Práce se zabývá otázkou lidských práv neregulérních migrantů. Cílem autora je poukázat na minimální standard základních práv, která náleží všem nehledě na právní status či občanství. Autor v práci vymezil co to neregulérní migrace je a jak ji chápe český právní řád. Po té se věnoval vymezení mezinárodního, evropského a národního režimu ochrany lidských práv neregulérních migrantů. Nakonec se v jednotlivých …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of human rights of irregular migrants. The author’s goal is to highlight a minimal standard of fundamental rights, which belong to all human beings regardless of their legal status or citizenship. The author defines what the irregular migration is and how it is specified in Czech law. He pays attention to definition of international, European and national regime of protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta