Theses 

Adolescence, její volný čas a hodnotová orientace – Tomáš TRAJER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš TRAJER

Diplomová práce

Adolescence, její volný čas a hodnotová orientace

Adolescence, its Free Time and Value Orientation

Anotace: Diplomová práce se zabývá adolescencí jakožto svébytným životním obdobím člověka. Za cíl si klade analýzu tohoto období života v souvislosti s volným časem. Dále se snaží poukázat na vliv hodnotové orientace jedince odražený právě v jeho volném čase. To vše je dáváno do souvislosti se stavem společnosti a doby, která je nazývána postmoderní. Zabývá se vlivem konzumní kultury, které vytváří tlak na dospívající a projevy tohoto působení. Pokouší se upozornit na problematiku krize tzv. tradičních hodnot a rozporu toho v co lidé věří s tím co činí. V závěru se snaží poukázat na možnosti pedagogiky volného času, která disponuje metodami, jež mohou účinně redukovat problematické aspekty, které současná doba přináší.

Abstract: The thesis is focused on the adolescence as a particular life period of a man. Its aim is to analyze this period in connection with free time. Moreover it tries to point out the influence of value orientation of each individual which is reflected in one{\crq}s free time. And the topic is related to the society and current period called postmodernism. It deals with the influence of consumer culture that presses on the teenagers and with manifestations of this influence. It tempts to draw the attention to the crisis of so called traditional values and the antagonism between what people believe in and what they do. Finally I am trying to point at the possibilities of the free-time pedagogy that disposes of the methods, which can efficiently reduce problematic aspects brought by current time.

Klíčová slova: adolescence, volný čas, hodnotová orientace, postoje, životní styl, postmoderní společnost, individualizace, pedagogika volného času

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2008
  • Zveřejnit od: 30. 6. 2008
  • Identifikátor: 10046

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. Michal Kaplánek, Th.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 06. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2008 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

TRAJER, Tomáš. Adolescence, její volný čas a hodnotová orientace. Č. Bud., 2008. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 11:37, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz