Barbora HOLUBOVÁ

Bachelor's thesis

Obec s pověřeným obecním úřadem

Municipality with authorized municipal office
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou obce s pověřeným obecním úřadem. Předmětem zpracování je popsat postavení pověřených obecních úřadů v systému české veřejné správy, vysvětlit pojmy státní a veřejné správy, samosprávy a státní správy.
Abstract:
This bachelor thesis deals with authorized municipal officies. The main aim of this thesis is to describe the status of authorized municipal officies in the Czech republic administration system, explain concepts of the state administration and the public administration, the autonomy and the state administration.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Petr Triner

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLUBOVÁ, Barbora. Obec s pověřeným obecním úřadem. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specialization / Public Administration