Theses 

Právní aspekty těžby ropy a plynu v Severním ledovém oceánu a vliv těžby na životní prostředí a udržitelný rozvoj – Mgr. Nela Faltusová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Nela Faltusová

Diplomová práce

Právní aspekty těžby ropy a plynu v Severním ledovém oceánu a vliv těžby na životní prostředí a udržitelný rozvoj

Legal Aspects of Drilling for Oil and Gas in the Arctic Ocean and Its Impact on Environment and Sustainable Development

Anotace: Diplomová práce pojednává o právních aspektech těžby ropy a plynu v Severním ledovém oceánu, přičemž je důraz kladen na vymezení regulace, která cílí na ochranu mořského a životního prostředí Arktidy. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je vymezena relevantní mezinárodní právní úprava a vnitrostátní právní úpravy čtyř arktických států, které jsou známy pro svou dlouholetou historii oceánské těžby ropy a plynu. Praktická část poukazuje na nedostatky současné právní úpravy za pomocí případové studie. Na základě zjištěných nedostatků jsou v poslední kapitole koncipovány úvahy o možné právní úpravě de lege ferenda.

Abstract: The diploma thesis deals with legal aspects of the oil and gas drilling in the Arctic Ocean, whereas the specification of regulation aiming to protect sea environment of the Arctic is emphasized. The thesis is divided in two parts, a theoretical one and a practical one. The theoretical part reveals relevant international legal regime and international legal regimes of four arctic states, which are well known for their long-standing tradition of ocean oil and gas drilling. The practical part refers to the deficiencies of the current legal regimes while using case study. The ascertained deficiencies are used to outline the possible legal regime de lege ferenda.

Klíčová slova: Severní ledový oceán, oceánská těžba ropy a plynu, Deepwater Horizon, trvale udržitel-ná těžba, právní upravy arktických států, mezinárodní právo životního prostředí, odpovědnost za újmu na životním prostředí, Arctic Ocean, offshore oil and gas drilling, sustainable exploitation, legislation of the arctic states, international environmental law, state responsibility and liability for environmental damage.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 06:43, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz