Mgr. Nela Faltusová

Master's thesis

Právní aspekty těžby ropy a plynu v Severním ledovém oceánu a vliv těžby na životní prostředí a udržitelný rozvoj

Legal Aspects of Drilling for Oil and Gas in the Arctic Ocean and Its Impact on Environment and Sustainable Development
Anotácia:
Diplomová práce pojednává o právních aspektech těžby ropy a plynu v Severním ledovém oceánu, přičemž je důraz kladen na vymezení regulace, která cílí na ochranu mořského a životního prostředí Arktidy. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je vymezena relevantní mezinárodní právní úprava a vnitrostátní právní úpravy čtyř arktických států, které jsou známy pro svou …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with legal aspects of the oil and gas drilling in the Arctic Ocean, whereas the specification of regulation aiming to protect sea environment of the Arctic is emphasized. The thesis is divided in two parts, a theoretical one and a practical one. The theoretical part reveals relevant international legal regime and international legal regimes of four arctic states, which are …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta