Bc. Lenka Dočkalová, Ph.D.

Diplomová práce

Pražská škola a harvardský binarismus

A Prague School of Linguistics and Harvard Binarism
Anotace:
Tato práce nabízí stručný vhled do fonologických koncepcí dvou význačných lingvistických škol, tj. školy harvardské a školy pražské, které se zformulovaly v dvacátém století. Práce se nejprve zabývá lingvistikou v pojetí členů harvardské školy a představuje jejich základní myšlenky týkající se fonologické binaristické koncepce distinktivních rysů. Poté se věnuje jazykovědě domácího prostředí, jmenuje …více
Abstract:
The thesis offers a brief view of the phonological conceptions of two significant linguistic schools – the Harvard School and the Prague School of Linguistics. They both were founded in the twentieth century. First the thesis concerns the linguistic approach of the members of the Harvard School and introduces their basic ideas of the phonological binary conception of distinctive features. Then it deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Práce na příbuzné téma