Vojtěch Jančík

Bakalářská práce

Návrh a realizace marketingového plánu pro vybrané ubytovací zařízení v digitálním prostředí

Designing and implementing a~marketing plan for selected accommodation facilities in a~digital environment.
Anotace:
Bakalářská práce popisuje způsob, jakým si může ubytovací zařízení vytvořit marketingový plán pro digitální prostředí včetně analýzy současného stavu. První část tvoří literární rešerše, za účelem vymezení základních pojmů. Následně je analyzován současný stav ubytovacího zařízení, na který navazuje dotazníkové šetření. Poté je proveden návrh kanálů v online prostředí, včetně nové webu, rezervačních …více
Abstract:
The first part deals with literature review in order to define basic concepts. After that, the current state of selected accommodation facility is analyzed and followed by questionnaire survey. Next part contains the design of specific digital environment channels along with new web presentation mockup, reservation and information portals, Facebook social networking and analytics tools including paid …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Haluza, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management cestovního ruchu