Bc. Ivana GREGOROVÁ

Diplomová práce

Nakládání s odpady a s nepoužitelnými léčivy ze zdravotnictví se zaměřením na zařízení sociální péče Sluneční dvůr v Jestřebí

Treatment of waste and unusable drugs from health facilities with a focus on social care Sluneční dvůr in Jestřebí
Anotace:
Diplomová práce na téma ,,Nakládání s odpady a s nepoužitelnými léčivy ze zdravotnictví se zaměřením na zařízení sociální péče Sluneční dvůr v Jestřebí? se zaměřuje na problematiku odpadů a nepoužitelných léčiv, které vznikají v zařízení sociální péče Sluneční dvůr. Práce se v první řadě zaměřuje na specifikaci základních pojmů a legislativy odpadového hospodářství. Dále je popsána charakteristika …více
Abstract:
The theses? The treatment of waste material and unused medicaments from healthy service? is focused on institution of social care of Sluneční dvůr in Jestřebí and its problems with waste material and unused medicaments which incurred in this institution. First of all the theses is focused on specification of basic terms and legislation of waste management. Next there is described characterization of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. František Kepák, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GREGOROVÁ, Ivana. Nakládání s odpady a s nepoužitelnými léčivy ze zdravotnictví se zaměřením na zařízení sociální péče Sluneční dvůr v Jestřebí. Ústí nad Labem, 2013. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství