Theses 

Návrh datových struktur s využitím jazyka RDFS/OWL – Linda Horáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Linda Horáková

Bakalářská práce

Návrh datových struktur s využitím jazyka RDFS/OWL

Design of Data Structures using RDFS/OWL

Anotace: Cílem bakalářské práce je prozkoumat možnosti a výhody publikování statistických dat na Sémantickém webu v souladu s principy Linked Data. V úvodní teoretické části jsou čtenáři seznámeni se základními vlastnostmi Sémantického webu, principy Linked Data a možnostmi publikování propojených dat. Hlavní náplní bakalářské práce je analýza existujících slovníků pro popis statistických dat, zejména pak v oblasti veřejných rozpočtů. Výstupem této analýzy je tvrzení, že pro popis statistických dat je vhodné používat obecné slovníky, jejichž možnosti jsou širší než u proprietárních ontologií. Výsledky analýzy byly ověřeny při experimentálním návrhu datové struktury pro oblast veřejných výdajů, která je postavena na obecném slovníku Data Cube Vocabulary. Součástí praktické části práce je také konstrukce SPARQL dotazu pro automatický převod existujících dat do podoby, která vyhovuje navržené datové struktuře.

Abstract: The main aim of the bachelor thesis is to explore possibilities and advantages of publishing statistical data on Semantic Web according to Linked Data Principles. In theoretical part readers are familiarized with basic features of Semantic Web, principles and options of publishing Linked Data. The thesis is mainly focused on an analysis of existing vocabularies used for description of statistical data, especially in the field of public spending. The outcome of the analysis is the statement that general vocabularies are more suitable for description of statistical data, because they provide wider possibilities than proprietary ontologies. The result of the analysis was verified by the draft concept of data structure describing the field of public spending, which is based on general Data Cube Vocabulary. The practical part of the thesis also contains construction of SPARQL query which can be used for automatic transformation of current data to the shape that is suitable to the new data structure.

Klíčová slova: Linked Data, ontologie, Data Cube Vocabulary, datové struktury, Sémantický Web

Keywords: ontology, Data Cube Vocabulary, data structures, Linked Data, Semantic Web

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Marek Dudáš
  • Oponent: Jindřich Mynarz

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45932


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:40, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz