RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

Doctoral thesis

Vliv dopravní dostupnosti území na ekonomický a regionální rozvoj v České republice

Impact of Transport Accessibility on the Economic and Regional Development in the Czech Republic
Anotácia:
Doprava je jedním z významných faktorů, které mají vliv na socioekonomickou úroveň regionu a prostorové interakce ve společnosti. Tento předpoklad můžeme uplatnit jak ve změnách distribuce ekonomických aktivit v čase a prostoru, tak v celkovém vývoji ekonomické úrovně obcí v České republice. Dopravní dostupnost jako geografický fenomén má své projevy v mnoha oblastech života, především v oblasti sociální …viac
Abstract:
Transport or traffic services are very important factors influencing the socioeconomic status of a region and spatial interactions in the society. This proposition can be applied to the changing of regional diversity in time and space and economic development of municipalities in the Czech Republic. Accessibility as a geographical phenomenon has its impact in many spheres of life. First of all in socioeconomic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedúci: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcel Horňák, PhD., doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D., doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta