Bc. Hana Hilbertová

Master's thesis

Proměny pracovních rutin sportovních komentátorů vlivem konvergence

Changes in journalistic practices of sports commentators influenced by convergence
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem konvergence na proměnu mediálních rutin práce sportovních komentátorů. Tato specifická žurnalistická profese je v českém prostředí doposud málo probádaná. V teoretické části nejprve pomocí odborné literatury definuji konvergenci, multiskilling a digitální média v rukou sportovních komentátorů. Dále definuji televizi, tradiční médium, ve vztahu k novým médiím a …more
Abstract:
This thesis examines the influence of the media convergence at the transformation of media work routines sports commentators. This specific journalistic profession is in Czech still little explored. In the theoretical part, I first use the scientific literature define convergence, multi-skilling and her tools in the hands of sports commentators. Further I define television, traditional medium, in relation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Daniela Vajbarová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism