Klára Klenková

Bachelor's thesis

Martin Crimp Story (rekonstrukce a srovnání inscenací Věry Chytilové, Jiřího Honzírka a Jana Mikuláška)

Martin Crimp The Treatment /reconstruction and comparation of productions directed by Věra Chytilová, Jiří Honzírek and Jana Mikuláška
Abstract:
Theme of this bachelor thesis is dramatic productions from Martin Crimp and his position in context of British drama. Main interest is given to comparison of directional, dramaturgical, theatrical and scenographical conception in drama staging Story (The Treatment) by Martin Crimp directed by Věra Chytilová, Jíří Honzírka and Jan Mikulášek. Analysis of mentioned staging is made on the basis of critics …viac
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá dramatickou tvorbou Martina Crimpa a jeho postavením v kontextu britské dramatiky. Pozornost je kladena na srovnání režijního, dramaturgického, hereckého a scénografického pojetí v inscenacích hry Story (The Treatment) Martina Crimpa v režii Věry Chytilové, Jířího Honzírka a Jana Mikuláška. Analýza zmíněných inscenací je provedena na základě dobových kritik a recenzí
 
 
Jazyk práce: Russian
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.

Univerzita Palackého

Filozofická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.