Bc. Jan Kobián

Master's thesis

Benchmarking vybrané firmy

Benchmarking of Chosen Firm
Abstract:
Diplomová práce se zabývala benchmarkingem vybraného podniku s cílem definovat změny v systému finančního řízení. K dosažení určeného cíle byl použit Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA, který porovnal výsledky analýzy s hodnotami v odvětví, ve kterém podnik v rámci klasifikace CZ-NACE působí. Dále bylo pomocí poměrových ukazatelů provedeno mezipodnikové srovnání s hlavními …more
Abstract:
The thesis dealt with the selected company benchmarking to define changes in the financial management system. To achieve the specified targets was used Benchmarking diagnostic system of financial indicators INFA, which compared the results of the analysis with values in the industry in which the company within the classification CZ-NACE operates. It was using the ratios of the comparisons between the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Josef Palán, CSc.
  • Reader: Ing. Zdeněk Čapek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS