Bc. Lucie Novotná

Diplomová práce

Boj katolické církve o ženskou duši v českých zemích v 19. a první polovině 20. století

Fight of the Roman Catholic Church for the Women´s Soul in Czech Lands in the 19th and the First Half of the 20th Century
Anotace:
Úvodní část předložené diplomové práce se zabývá náboženskými poměry v západní Evropě a v českých zemích v rychle se měnící a modernizující době 19. a první poloviny 20. století (všímá si zejména procesu deetatizace náboženství, sekularizace a dechristianizace, respektive takzvané druhé konfesionalizace). Důraz je přitom položen na ženskou formu katolicismu. Ženská zbožnost byla i v této době více …více
Abstract:
The opening part of the diploma thesis deals with the religious situation, both in Western Europe and the Czech lands during the time of fast changing and modernizing the 19th and in the first half of the 20th centuries; it is focused on the processes of deethatization of religion, secularization and de-christianizing, or the so-called second confesionalization. The main emphasis is put on the women …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotná, Lucie. Boj katolické církve o ženskou duši v českých zemích v 19. a první polovině 20. století. Pardubice, 2010. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická