Tomáš Urban

Bakalářská práce

Urbanizácia a životné prostredie

Urbanization and the environment
Abstract:
The first part is familiar with the theoretical part, where we discuss the main concepts. The paper deals mainly with the exclusion and environmental impacts of urbanization on the environment. The second part will discuss the state of urbanization of the selected region in terms of economy, technical infrastructure, population, facilities and state of the environment. The conclusion is one of the …více
Abstract:
V prvej časti sa oboznámime s teoretickou častou, kde si rozoberieme hlavne pojmy. V práci sa zaoberáme hlavne vyčlenením prostredia a vplyvom urbanizácie na životné prostredie. V druhej časti sa budeme zaoberať stavom urbanizácie vybraného kraja z pohľadu ekonomiky, technickej infraštruktúry, populácie, vybavenosti a stavom životného prostredia. V závere je navrhnuté jedno z riešení pre rozvoj životného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2012
  • Vedoucí: Ing. arch. Marián Šovčík, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Katarína Šlopková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK