Bc. Michael Křivý

Bakalářská práce

Zajištění na stáří formou investice do nemovitosti

Financing Retirement through Real Estate Investment
Anotace:
Cílem bakalářské práce je podat pohled na zajištění na stáří prostřednictvím investice do nemovitosti prezentované na modelovém příkladu a analyzovat možnosti zajištění na stáří prostřednictvím investice do nemovitostí v ČR. V úvodní části práce jsou vymezeny základní pojmy z okruhu nemovitostí a analyzovány možnosti investice do nemovitostí v ČR. Další část uvádí povinnosti plynoucí z pronájmu nemovitosti …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to offer an insight into financing retirement through real estate investment presented on model example and to analyse financing retirement through investment in real estate in the Czech Republic. In the initial part of the bachelor thesis, the basic terms related to real estate are defined and real estate investment opportunities in the Czech Republic are analysed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Barbora Buchtová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta