Bc. Nikola Konečná

Diplomová práce

Příprava dítěte na školní docházku v podmínkách běžné a alternativní mateřské školy

Preparation of child for school attendance in terms of nursery school and nursery school with alternative program
Anotace:
Diplomová práce je obecně věnována problematice přípravy dítěte na školní docházku. Hlavní téma je specifikováno na oblast klíčových kompetencí. Výzkumným šetřením srovnáváme rozdíly ve vnímání pokroku dítěte v rozvoji klíčových kompetencí mezi rodiči dětí navštěvující běžný typ mateřské školy a mateřskou školu s alternativním programem. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická …více
Abstract:
This thesis deals the problematic of children´s preparation for school attendance. The main theme focuses on key competences. Thanks to research, I compare the differences in the perception of progress among parents of children who attend traditional nursery school, and those, whose children attend nursery school with alternative program. The thesis is divided into two sections. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta