Tomáš Radosta

Bachelor's thesis

Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice.

Long-term unemployment in the Czech republic
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vývoje dlouhodobé nezaměstnanosti v České republice a Evropské unii v letech 2007 až 2015. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy vztahující se k tématu, jako charakteristika nezaměstnanosti, charakteristika dlouhodobé nezaměstnanosti, popsání dopadů dlouhodobé nezaměstnanosti a charakteristika osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnanosti. V praktické …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on analysis of developement the long-term unemployment in the Czech republic and European Union between the years 2007 and 2015. The theoretical part contains the topics related to the unemployment, such as characteristics of unemployment, characteristics of long-term unemployment, description of impacts of long-term unemployment and characteristics of persons at risk …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 11. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: Tomáš Pavelka
  • Reader: Petr Adámek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70002