Bc. Zdeněk Petlák

Bakalářská práce

Film a třetí dimenze: Specifika filmové narace a obrazu v 3D kinematografii

Film and third dimension: Specifics of film narrative and picture in 3d cinema
Anotace:
Práce se pokouší postihnout důvody současného znovuoživení zájmu o 3D film. Zkoumá metody, jakými stereoskopie ovlivňuje již zavedené filmové postupy, shrnuje poznatky zahraničních studií a názory odborníků s ohledem na vliv filmové stereoskopie na vzájemný vztah diváka a filmového díla. Ve své první části staví práce na výčtu všech pro výzkum důležitých funkcí a vlastností 3D filmové stereoskopie …více
Abstract:
This thesis attempts to describe the reasons of recent resurgence of interest in 3D cinema. It analyses the methods by which stereoscopy affects already established cinematic processes, it summarizes the findings of foreign studies and opinions of experts considering the influence of stereoscopic cinema on mutual relationship between audience and film work. First part of this thesis is based upon enumeration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Martin Mazánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.