Bc. Ivo Hrádek

Bakalářská práce

Struktura APK souboru na OS Android

APK file structure on Android OS
Abstract:
The object of this bachelor thesis is to analyse structure of the APK, package file format used in operating system Android. The theoretical part describes basic features of the Android operating system. Further it examines in deatil the DEX and XML binary formats, which are used by APK files. Main text is mainly aimed on the structure of these two formats. Result of this thesis is implementation that …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je preskúmať štruktúru balíčkovacieho formátu APK používaného v rámci operačného systému Android. Teoretická časť popisuje základné vlastnosti operačné systému Android. Ďalej sa detailne zaoberá bi- nárnymi formátmi DEX a XML, ktoré sa v APK súboroch používajú. Text práce je zameraný predovšetkým na štruktúru oboch formátov. Praktickým výsledkom výskumu je implementácia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Stehlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.