Theses 

Analýza jízdy vozidla řízeného Trimble AutoPilot – Ing. Tomáš Krejčí

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Tomáš Krejčí

Bakalářská práce

Analýza jízdy vozidla řízeného Trimble AutoPilot

Movement Analysis of the Vehicle Controlled by Trimble AutoPilot System

Anotace: Tato práce se zabývá analýzou jízdy vozidla řízeného systémem automatického řízení pomocí globálních navigačních systémů (GNSS). V práci jsou popsány globální navigační systémy, určení polohy pomocí těchto systémů a služby korekcí pro zpřesnění polohy. Následně jsou popsány systémy pro automatické řízení vozidel. Dále je popsané vyvinuté zařízení pro záznam pozic vozidla a vyvinuté programy, které ze zaznamenaných pozic analyzují jízdu vozidla. Nakonec byla provedena série měření GNSS signálů s různými korekcemi a měření jízdy vozidla řízeného systémem automatického řízení.

Abstract: This thesis deals with the analysis of the drive of a vehicle driven by a system of automatic control of global navigational systems (GNSS). The thesis describes the global navigation systems, positioning using these systems and services for the accuracy improvement of a position. Subsequently, systems for automatic control of vehicles are described. Furthermore, a developed device for recording of vehicle positions and developed programs are described, which analyse the drive of a vehicle from the recorded positions. Finally, set of measurements of GNSS signals with various corrections and measurements of the drive of a vehicle driven by system of automatic control were carried out.

Klíčová slova: automatické řízení, určování polohy, korekce polohy, GNSS, GPS, RTK, Trimble

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24629 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Jak správně citovat práci

Krejčí, Tomáš. Analýza jízdy vozidla řízeného Trimble AutoPilot. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 6. 2018 06:02, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz