Jiří Kalenda

Bakalářská práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při výuce odborného výcvikuSafety and health care during vocational training

Anotace:
Tato bakalářské práce chce zmapovat stávající stav v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci nejenom obecně, ale zejména ve školství při výuce odborného výcviku a praktického vyučování. Cílem této studie je zjištění současného stavu bezpečnosti při práci a ochrany zdraví (dále jen BOZP) při výchově a vyučování na střední odborné škole. Na základě těchto skutečností doporučit učitelům odborného …více
Abstract:
This Bachelor thesis wants to map the current situation in the field of the protection of health and safety at work, not only in General, but especially in education in teaching of vocational training and on-the-job training. The aim of this study is to determine the current status of occupational safety and health (OSH) in the education and teaching in high vocational school. Based on these facts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Identifikátor: http://theses.cz/id/qiiwb6/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Bakalářský studijní program:
Specializace v pedagogiceUčitelství praktického vyučování a odborného výcviku

Práce na příbuzné téma