Luděk Broda

Diplomová práce

Veřejný ochránce práv v České republice a jeho pravomoci

Ombudsman in Czech Republic and his Powers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá působností Veřejného ochránce práv v České republice a jeho pravomocemi. Teoretická část práce se zabývá nejprve krátkým historickým exkurzem instituce veřejného ochránce práv a dále se poté věnuje platnému stavu zejména jeho legislativnímu zakotvení v řádu České republiky. Stěžejní část teoretické části se zaměřuje na vymezení pravomocí Veřejného ochránce práv a proces jejich …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the the ombudsman’s competence and powers in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis first offers a short historical excursion to the ombudsman’s institution and then deals with the current state, especially its legislative entrenchment in the Law of the Czech Republic. The main part of the theoretical part focuses on the definition of the powers of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/jjpvn/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Matúš Vyrostko, PhD.
  • Oponent: JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika