Bc. Kateřina Opělová

Diplomová práce

Volnočasové aktivity u dítěte s poruchou autistického spektra

Free time activities of child with autism spectrum disorders
Anotace:
Diplomová práce se zabývá volnočasovými aktivitami u dítěte s poruchou autistického spektra (PAS). V teoretické části se věnuje poruchám autistického spektra, autistické triádě, volnému času a volnočasovým aktivitám. Praktická část práce zkoumá volný čas a volnočasové aktivity konkrétního dítěte s PAS.
Abstract:
diploma thesis focuses on children with autism spectrum disorder (ASD) and their free time activities. The theoretical part concentrates on autism spectrum disorders, autism triad, free time and free time activities. The practical part studies concrete examples of spending free time and free time activities of a particular child with ASD.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta