Theses 

Volnočasové aktivity u dítěte s poruchou autistického spektra – Bc. Kateřina Opělová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Opělová

Master's thesis

Volnočasové aktivity u dítěte s poruchou autistického spektra

Free time activities of child with autism spectrum disorders

Abstract: Diplomová práce se zabývá volnočasovými aktivitami u dítěte s poruchou autistického spektra (PAS). V teoretické části se věnuje poruchám autistického spektra, autistické triádě, volnému času a volnočasovým aktivitám. Praktická část práce zkoumá volný čas a volnočasové aktivity konkrétního dítěte s PAS.

Abstract: diploma thesis focuses on children with autism spectrum disorder (ASD) and their free time activities. The theoretical part concentrates on autism spectrum disorders, autism triad, free time and free time activities. The practical part studies concrete examples of spending free time and free time activities of a particular child with ASD.

Keywords: autismus, dítě, porucha autistického spektra, volnočasové aktivity, volný čas, autism, child, autism spectrum disorders, free time activities, free time

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 06:58, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz