Tereza Valtrová

Diplomová práce

Robotická procesní automatizace

Anotace:
Diplomová práce analyzuje proces přijímání zaměstnanců ve vybrané společnosti s cílem navrhnout optimalizaci za pomoci robotické procesní automatizace. Teoretická část se zabývá popisem průmyslových revolucí, Průmyslu 4.0 a vymezením souvisejících pojmů. Je definován pojem robotické procesní automatizace, nastíněny výhody, nevýhody a rizika technologie a představeny trendy v oblasti automatizace. Praktická …více
Abstract:
This master's thesis analyses the hiring process for employees at a selected company in order to design optimization with the help of robotic process automation. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical.The theoretical part includes a description of industrial revolutions, Industry 4.0 and defines related terms. Theconcept of robotic process automation is defined, its advantages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program:
Projektové řízení inovací