Bc. Jan Vyhnánek

Diplomová práce

Frekvenční analýza pomocí mobilního telefonu

Frequency analysis using mobile phone
Anotace:
Cílem práce je vytvořit aplikaci pro mobilní telefony s operačním systémem Android, která bude schopna provádět frekvenční analýzu znaků ve fotografii dokumentu obsahujícího např. zadání šifry pro šifrovací hry. Práce popisuje navržené řešení s důrazem na vysvětlení použitých algoritmů a diskuzi o jejich použitelnosti. Samotná Android aplikace je dostupná v internetovém obchodě Google Play pod názvem …více
Abstract:
The aim of thesis is to develop an application for OS Android which will be able to perform frequency analysis of symbols in photo of document which contains e.g. assignment of cipher for puzzlehunts. Thesis describes proposed solution with emphasis on explanation of used algorithms and discussion about their applicability. The application itself is available on Google Play store under the name Ciphero …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky