Bc. Anna Hrazdilová

Diplomová práce

Self-study: příběh zrodu identity učitelky zeměpisu

Self-study: the story of the origin of a geography teacher’s identity
Anotace:
Diplomová práce pojednává o identitě a potřebách začínající studující učitelky zeměpisu a o posunu identity během pěti let studia, vše vztaženo přímo k osobě autorky práce. Cíl práce byl identifikovat specifika autorčiny identity jakožto začínající učitelky zeměpisu. Teoretická části práce je věnována tématům učitel, studium učitelství, sociální, profesní a oborová identita nebo specifikům identity …více
Abstract:
The diploma thesis discusses the identity and needs of a beginning geography teacher and about the shift of identity during five years of study, all directly related to the author of the thesis. The aim of the thesis was to identify the specifics of the author's identity as a beginning geography teacher. The theoretical part is devoted to the topics of teacher, study of teaching, social, professional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství zeměpisu pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy

Práce na příbuzné téma