Kristýna Fialová

Diplomová práce

Psychologické charakteristiky osob s chronickou pyrózou - systematická rešerše

Psychological characteristics of patients with pyrosis - systematic retrieval
Anotace:
Cíle: V této práci se věnujeme psychologickým aspektům osob s chronickým pálením žáhy a pomocí systematické rešerše s meta-analytickým zpracováním výsledků objasnit, jaké osobnostní charakteristiky a strategie zvládání stresu mají spojitost se vznikem nemoci a ve kterých se jednotlivé diagnózy liší mezi sebou. Pro zodpovězení otázek byla provedena systematická rešerše za účelem meta-analytického zpracování …více
Abstract:
Aims: In this study we focus on psychological traits of persons with chronical heartburn. We try to clarify which personality characteristics and coping strategies are associated with the onset of chronical heartburn and if there are any differences in them reagarding particular disorders. To answer these questions we carry out systematic research for meta-analytic purposes. Method: There are many …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma