Kristýna Fialová

Master's thesis

Psychologické charakteristiky osob s chronickou pyrózou - systematická rešerše

Psychological characteristics of patients with pyrosis - systematic retrieval
Abstract:
Cíle: V této práci se věnujeme psychologickým aspektům osob s chronickým pálením žáhy a pomocí systematické rešerše s meta-analytickým zpracováním výsledků objasnit, jaké osobnostní charakteristiky a strategie zvládání stresu mají spojitost se vznikem nemoci a ve kterých se jednotlivé diagnózy liší mezi sebou. Pro zodpovězení otázek byla provedena systematická rešerše za účelem meta-analytického zpracování …more
Abstract:
Aims: In this study we focus on psychological traits of persons with chronical heartburn. We try to clarify which personality characteristics and coping strategies are associated with the onset of chronical heartburn and if there are any differences in them reagarding particular disorders. To answer these questions we carry out systematic research for meta-analytic purposes. Method: There are many …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2019
  • Supervisor: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic