Bc. Sandra VOPÁTKOVÁ

Diplomová práce

Dějiny premonstrátského řádu a jeho nejvýznamnější sídlo v České republice - Strahovský klášter

History of the Premonstratensian Order and its most important seat in the Czech Republic - Strahov Monastery
Anotace:
Kvalifikační práce pojednává o premonstrátském řádu, který působí i na našem území. Řád je neodmyslitelně spjat se svým zakladatelem svatým Norbertem, kterému se jako prvnímu v církevních dějinách podařilo realizovat myšlenku třetího řádu, tedy spojení laiků mimo klášter s duchovním životem bratří a sester v klášterech. V průběhu staletí, která byla zasažena válkami, utrpěl premonstrátský řád značné …více
Abstract:
The qualification thesis deals with the Premonstratensian order, which also operates in our territory. The order is inextricably linked with its founder, St. Norbert, who was the first in church history who realized the idea of the Third Order, which means the connection of the uninitiated people outside the monastery with the spiritual life of brothers and sisters in monasteries. During the centuries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOPÁTKOVÁ, Sandra. Dějiny premonstrátského řádu a jeho nejvýznamnější sídlo v České republice - Strahovský klášter. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Evropská kulturní studia

Práce na příbuzné téma