Mgr. Kateřina Veselská

Diplomová práce

Souvislost self-efficacy, locus of control a syndromu vyhoření u asistentů pedagoga.

Relationship of self-efficacy, locus of control and of burnout syndrome at teaching assistants.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi psychologickými koncepty osobní vnímaná zdatnost, lokalizace kontroly a syndromem vyhoření u asistentů pedagoga. Dále má tato práce za cíl zmapovat míru syndromu vyhoření v rámci této profese. Výzkumný soubor obsahuje 159 respondentů, z toho pouze 1 muže. Použitými výzkumnými metodami jsou Dotazník obecné vlastní účinnosti (General Self-Efficacy Scale), Škála …více
Abstract:
This thesis deals with the relationship between psychological concepts of self-efficacy, locus of control and burnout among teaching assistants. Furthermore, this work aims to map the rate of burnout in this profession. The research sample includes 159 respondents, of which only one man. Research methods used are General Self-Efficacy Scale, Internality, and Other Powerful Chance Scale and Maslach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Čerňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta