Bc. Pavel Křístek

Bakalářská práce

Počítačová síť ZŠ v Dlouhé Loučce

Basic School Computer network in Dlouhá Loučka
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem sítě pro ZŠ Dlouhá Loučka, která sídlí na dvou od sebe vzdálených budovách. Práce obsahuje teoretické základy pro oblast počítačových sítí. Dále je proveden návrh sítě s možným rozmístěním jednotlivých prvků. Jako poslední jsou vybrána vhodná zařízení a jejich cenová kalkulace.
Abstract:
This thesis deals with new design of computer network for Basic School in Dlouhá Loučka, which is located on two separated buildings. The thesis includes basic theory of computer networks. The thesis includes the design of a network with a possible placement of the elements. Last two chapters deal with the recommended hardware and their pricing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Sloup

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky