Jana MRÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Přechod podniku z konvenčního na ekologické zemědělství v podhorských oblastech

Conversion of farm from conventional to organic farming in submountain areas
Anotace:
Cílem práce bylo posouzení podmínek a vhodnosti vlastní zemědělské farmy pro konverzi. Řešené hospodářství se nachází ve vrcholných partiích Novohradských hor, okrese Český Krumlov. Nadmořská výška antropogenního bezlesí se pohybuje kolem 850 m n. m., jedná se o území, které bylo až do nedávné doby zahrnuto do hraničního pásma s Rakouskem. Hlavním výrobním programem podniku je živočišná výroba, a to …více
Abstract:
The aim of the Dissertation was to assess conditions and suitability of the specific agricultural farm for conversion. The farm analysed is situated in the highest parts of the Novohradské Hory mountain region, District of Český Krumlov. The altitude of anthropogenic non-stocked forest land oscillates about 850 m above sea level, and covers an area which was included in the border zone of the state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
Identifikátor: 18975

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRÁČKOVÁ, Jana. Přechod podniku z konvenčního na ekologické zemědělství v podhorských oblastech. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses qj4nw3 qj4nw3/2
25. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
25. 5. 2011
Bulanova, L.
26. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.