Bc. Zuzana Roubcová

Diplomová práce

Individuální parametry brýlových obrub

Individual parameters of spectacle frames
Anotace:
Individuální parametry brýlových obrub nejsou důležité jen při výrobě a při správném usazení obrub na tváři, ale také pří samotném vybírání brýlí se zákazníkem. Optik je živen prodejem brýlí, a proto je důležité umět si při prvním kontaktu se zákazníkem udělat představu o tvaru brýlí, které by mu slušely. Zákazníci k nám chodí jako za odborníky, a tak zajisté ocení radu při výběru svých budoucích brýlí …více
Abstract:
Individual spectacle frame parameters are not only important in production and when the frames are correctly positioned on the face, but also when the customer is choosing glasses. The optician is nurtured by the sale of glasses, so it is important to be able to get an idea of the shape of the glasses that would suit him at first contact with the customer. Customers come to us as specialists, so they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Simona Bramborová, DiS.
  • Oponent: Mgr. Lucie Patočková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie

Práce na příbuzné téma