Bc. Zuzana Roubcová

Master's thesis

Individuální parametry brýlových obrub

Individual parameters of spectacle frames
Abstract:
Individuální parametry brýlových obrub nejsou důležité jen při výrobě a při správném usazení obrub na tváři, ale také pří samotném vybírání brýlí se zákazníkem. Optik je živen prodejem brýlí, a proto je důležité umět si při prvním kontaktu se zákazníkem udělat představu o tvaru brýlí, které by mu slušely. Zákazníci k nám chodí jako za odborníky, a tak zajisté ocení radu při výběru svých budoucích brýlí …more
Abstract:
Individual spectacle frame parameters are not only important in production and when the frames are correctly positioned on the face, but also when the customer is choosing glasses. The optician is nurtured by the sale of glasses, so it is important to be able to get an idea of the shape of the glasses that would suit him at first contact with the customer. Customers come to us as specialists, so they …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Simona Bramborová, DiS.
  • Reader: Mgr. Lucie Patočková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Optometry

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.